شب های رستگاری: ویژه برنامه شبهای قدر
34 بازدید
محل ارائه: شبکه هادی تی وی/ شبهای رستگاری - شبکه استقلال/ شبهای رستگاری
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: افغانستان
تاریخ نمایش : 1391
زبان : فارسی
زبان : فارسی
برنامه شبهای رستگاری در سه قسمت ویژه شبهای قدر تولید شده است. قسمت اول پیرامون جایگاه و ویژگیهای شبهای قدر می باشد. قسمت دوم در مورد شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و قسمت سوم پیرامون نزول قرآن می باشد.