شیعه و جهانی شدن: بررسی و مقایسه دکترین مهدویت شیعی با جهانی سازی غربی
36 بازدید
محل نشر: نشریه تخصصی علوم اسلامی سفیر/شماره 17/ بهار 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/02/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«جهانی‌شدن»، به عنوان زمینه ساز و مقدمة«جهانی‌سازی»، از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه اندیشمندان در حوزة مطالعات دینی ـ سیاسی می‌باشد؛ به همین دلیل، در فرهنگ و ادبیات معاصر، از این عصر و زمان، با عنوان «عصر جهانی‌شدن»، «عصر منجی‌گرایی» و«عصر آخرالزمان» تعبیر می‌شود. جهانی‌شدن، مسئله‌ای است که مجامع علمی تحقیقاتی بسیاری، به آن پرداخته‌اند. در این میان اندیشمندان مسلمان، خصوصاً اندیشمندان شیعه، به جهت ارتباط این مسئله با برخی از گزاره‌های دینی و مذهبی، از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند. بررسی نظریة «جهانی‌شدن» و «جهانی‌سازی» که فعلاً غرب داعیه‌دار آن است و مقایسة آن با دکترین«جهانی‌سازی الهی مهدوی» و«حکومت جهانی حضرت مهدی موعود»، که نظریه اسلامی شیعی است و انبیاء الهی، هرکدام به آن بشارت داده‌اند، می‌تواند نقش بسزایی در نظریه پردازیها و تصمیم‌گیریهای جوامع اسلامی، پیرامون این مسئله مهم در عصر حاضر، ایفا نماید. هدف ما در این نوشتار، بررسی و مقایسه دکترین جهانی‌سازی مهدوی شیعی با جهانی‌شدن و جهانی‌سازی مدل غربی، می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، به بررسی و تحلیل ماهیت این دو نظریه، مؤلفه‌ها، ویژگیها، ظریفت ها و نقاط ضعف و قوت هر یک، خواهیم پرداخت. در پایان، خواهیم گفت که جهانی‌شدن و جهانی‌سازی مدلِ غربی، هم از جهت تئوری مؤلفه‌های لازم را ندارد و هم در مرحله پیاده‌سازی، اساساً ظرفیتهای لازم برای اجرایی شدن را نداشته و یقیناً، تحقق آن امکان‌پذیرنخواهد بود؛ اما در مقابل، با توجه به مبانی دین مبین اسلام و آموزه های مکتب تشیع می‌توان گفت که، جهانی‌شدن و جهانی‌سازی مدلِ اسلامی شیعی، که در قالب «حکومت جهانی مهدوی» طرح شده است، چه از حیث تئوری و چه از جهت عملیاتی و اجرایی‌شدن، تمام مؤلفه ها، ابزارهای لازم و ظرفیتهای مورد نیاز را برای سعادت بشر، دارا بوده و به یقین نیز، تحقق خواهد یافت.